Příběhy z kalendáře

Antonín Mánes. Zakladatel českého krajinářství

Příběhy z kalendáře

Antonín Mánes. Zakladatel českého krajinářství
Antonín Mánes

Dvojka

Antonín Mánes se narodil 3. listopadu 1784 v Praze. Pocházel z mlynářského rodu a k malířství se dopracoval vlastní pílí. Na Akademii byl veden ke klasicistnímu pojetí ideální krajiny, to ale opouští a vydává se malovat do plenéru, nesvázán akademickými pravidly. Působil jako učitel v šlechtických rodinách a později také na Akademii. Nejvýrazněji se pedagogická snaha projevila na jeho dětech, a to především na Josefu Mánesovi, ze kterého se stal obdivovaný umělec.
Jan Čenský, Jitka Novotná

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají