Příběhy 1. světové války

Moje válka: Z deníku českého provinťáka operujícího v horách sočské fronty

Příběhy 1. světové války

Moje válka: Z deníku českého provinťáka operujícího v horách sočské fronty
Rakouskouherší vojáci v horách na severu Itálie 1917

Dvojka

Václav Kasal, 34letý obchodník ze Žiželic, zásoboval proviantem a municí jeskynní kaverny na dnešní slovinsko-italské hranici. V zimě tam leželo i deset metrů sněhu.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají