Právní poradna

Oběti trestných činů můžou využít služeb bezplatných poraden

Právní poradna

Oběti trestných činů můžou využít služeb bezplatných poraden
Zuzana Skoupilová

Olomouc

Probační a mediační služba České republiky nabízí projekt Proč zrovna já?, který zajišťuje odbornou pomoc obětem trestných činů. „Jde o bezplatné služby,“ zdůrazňuje Zuzana Skoupilová.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají