Poznáváme Šumavu

Šumava je plná pramenišť. Jejich význam je obrovský

Poznáváme Šumavu

Šumava je plná pramenišť. Jejich význam je obrovský
Obnovené prameniště Malý Bor na Šumavě

Rádio vašeho kraje

Šumava je přírodním klenotem, který už před 30 lety získal statut Národního parku. Kromě toho je také Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod s bohatstvím pramenišť a mokřadů. V rámci České republiky je totiž významnou pramennou oblastí, která sytí jedno z největších povodí v republice – povodí Vltavy.

Ostatní také poslouchají