Překlady a prózy Jana Zábrany. Pásmo textů k autorovu nedožitému jubileu ve vltavské Povídce

Jan Zábrana

„Dnes jsem měl padesáté narozeniny. Ze života, co je za mnou, mám už jenom pocit, jako by mi někdo do obou očí naplival studené sliny,“ zapsal si 4. června 1981 do svého deníku Jan Zábrana. Do konce života mu tehdy zbývaly tři roky a psaní pro něj bylo jedinou možností důstojné existence. Co by si poznamenal letos ke svým devadesátinám, kdyby se dočkal pádu komunismu a svobodného života, se můžeme jen dohadovat. K výročí uvádíme básníkovy překlady i vlastní krátké prózy. 
Andrej Platonov: Afrodita
Překlad: Jan Zábrana
Účinkuje: Antonín Molčík
Režie: Hana Kofránková
Natočeno v roce 1982.

Ivan Bunin: Heinrich
Překlad: Jan Zábrana
Připravil a režii má: Michal Bureš
Účinkuje: Igor Bareš
Natočeno v roce 2016.

Ambrose Bierce: Tajemství Macargerovy rokle
Překlad: Jan Zábrana
Upravil a režii má: Dimitrij Dudík
Účinkuje: Bořivoj Navrátil
Natočeno v roce 1999.

Jan Zábrana: Mobilizace
Připravil: Jiří Vondráček
Účinkuje: David Punčochář
Režie: Natália Deáková
Natočeno v roce 2012.

Jan Zábrana: Smaltovna
Účinkuje: Svatopluk Skopal
Režie: Ivan Chrz
Natočeno v roce 1994.

Mohly by vás zajímat i tyto pořady