Poradíme vám

Zdravotní poradna: doc. Milan Teřl z plicní kliniky FN Plzeň přišel při příležitosti Světového dne boje proti Chronické obstrukční plicní nemoci; popsal její příznaky, nakolik je nemoc léčitelná a jak jí předcházet.

Poradíme vám

Zdravotní poradna: doc. Milan Teřl z plicní kliniky FN Plzeň přišel při příležitosti Světového dne boje proti Chronické obstrukční plicní nemoci; popsal její příznaky, nakolik je nemoc léčitelná a jak jí předcházet.
Poradíme vám

Plzeň