Podhoubí

Má smysl sázet stromy v Česku? Offsety podporují globální jih, klimatickou neutralitu ale nezajistí

Podhoubí

Má smysl sázet stromy v Česku? Offsety podporují globální jih, klimatickou neutralitu ale nezajistí
Sázení stromků

Radio Wave

Šest tisíc největších společností na světě vyprodukuje ročně 31 miliard tun CO2, což je přes polovinu globálních emisí tohoto skleníkového plynu. Tyto společnosti jsou zároveň součástí iniciativy Science Based Targets, ve které se zavazují k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Cesta vede přes správné řízení uhlíkové stopy – měření, vyhodnocování a snižování. Offsety jsou spíš doplňkovou aktivitou.
Ondřej Šebestík

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají