Podhoubí

Klimarádi: Někdy je třeba překročit zákon, aktivismus posunul debatu o hnědém uhlí

Podhoubí

Klimarádi: Někdy je třeba překročit zákon, aktivismus posunul debatu o hnědém uhlí
Vincenc Bouček a Zamolex

Radio Wave

Projekt Klimarádi vyrůstá z prostředí Klimatické žaloby, která už pět let adresuje nejvyšší státní instituce. Žaloba je namířena na Vládu České republiky a čtyři ministerstva a vyjadřuje nespokojenost s nesouladem mezi klimatickými závazky a proklamacemi na jedné straně a se skutečným politickým jednáním příslušných orgánů. Klimarádi se průtahy ve sporu rozhodli využít působením zdola a propojením světa práva a vzdělávání s klimatickou změnou.
Ondřej Šebestík

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají