Počteníčko

Režisér Tomáš Soldán s herečkou Julií Goetzovou

Olomouc

Počteníčko je místem uměleckého střetávání tradičního a nového.

Pořad připravuje

Mohly by vás zajímat i tyto pořady