Pochoutkový rok

Z podzimních hub se dá uvařit ledacos, dokonce i víno

Pochoutkový rok

Z podzimních hub se dá uvařit ledacos, dokonce i víno
Hřiby jsou nejen krásné, ale i chutné

Rádio vašeho kraje

Ucho Jidášovo, pýchavka nebo václavky jsou výborné houby, které najdete v přírodě až do zámrazu. Což platí také o nejznámějších hřibovitých houbách, které patří mezi nejoblíbenější. Co všechno si můžete díky nasbíraným košíkům připravit?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají