Planetárium

A vody převelice zmohutněly: Katastrofa u Ochridského jezera, tajemná místa, fantastické bytosti a kouzelné rekvizity rytířských příběhů středověku

Planetárium

A vody převelice zmohutněly: Katastrofa u Ochridského jezera, tajemná místa, fantastické bytosti a kouzelné rekvizity rytířských příběhů středověku
Pohled na Ochridské jezero s kostelem sv. Jana Evangelisty v severomakedonském Ochridu

Sever

Katastrofa u Ochridského jezera (4:21) – Historie: Ötzi, muž z ledovce (17:56) – Kniha: Ohroženi hmyzem? – Příběhy středověkých rytířů, 2. část: Bruncvík a ti druzí (23:42)
Frederik Velinský

Více z pořadu