Planetárium

Po stopách našich prvních křesťanů: Již staří Germáni? Cyrilometodějská mise v tradici a skutečnosti

Planetárium

Po stopách našich prvních křesťanů: Již staří Germáni? Cyrilometodějská mise v tradici a skutečnosti
Kostel svaté Margity Antiochijské v Kopčanech, patrně nejstarší křesťanský kostel ve střední Evropě

Sever

Byli mezi našimi Germány i naši první křesťané? (4:39) – Historické souvislosti: Advocatus Dei vs. advocatus diaboli (20:27) – Cyrilometodějská mise a Velká Morava (25:39) 
Frederik Velinský

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají