Planetárium

Astronomický význam staroměstského Mariánského sloupu a mizející čejky chocholaté

Planetárium

Astronomický význam staroměstského Mariánského sloupu a mizející čejky chocholaté
Pražský poledník vyznačený v dlažbě Staroměstského náměstí v Praze

Sever

Astronomie Mariánského sloupu: astronom a historik astronomie Zdislav Šíma – Čejka chocholatá: ornitolog Václav Zámečník – Novinky astronomie: Superzemě Kepler-160e

Více z pořadu