Sladké jsou někdy plody protivenství. Poslechněte si Osudy Martina Hilského!

Lingvista a překladatel Martin Hilský

Martin Hilský, emeritní profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, překladatel kompletního díla Williama Shakespeara a řady dalších děl anglicky psané literatury, autor mnoha esejů, předmluv a doslovů, shrnutých v knize Rozbité zrcadlo, nositel Řádu britského impéria, Státní ceny za překladatelské dílo, Národní ceny projektu Česká hlava a ceny Magnesia Litery za obsáhlou publikaci Alžbětinská Anglie 8. dubna oslavil své osmdesáté narozeniny. Poslechněte si jeho Osudy!
Technická spolupráce: David Dibelka
Připravila: Ivana Myšková
Premiéra: 3. 4. 2023

Mohly by vás zajímat i tyto pořady