Osudy Pavla Kohouta. Rozhlasové vzpomínání mezinárodně úspěšného dramatika, básníka a prozaika

Pavel Kouhout, spisovatel, básník, dramatik, režisér a novinář

Pavel Kohout je kromě jiného také scenárista a režisér, zakladatel Festivalu německého divadla v Praze. Narodil se 20. července 1928 v rodině úředníka v Praze. Zde také maturoval na reálném gymnáziu, poté studoval komparatistiku, estetiku a divadelní vědu na FF UK.
Připravil: Jan Kašpar za spolupráce Vlada Príkazského
Natočeno: 2003

Mohly by vás zajímat i tyto pořady