Okouzlení slovem

Pod střechou slov

Ostatní také poslouchají