Odpolední interview

Lukáš a Lucie Fajtlovi, sběratelé

Odpolední interview

Lukáš a Lucie Fajtlovi, sběratelé
Český rozhlas Region, mikrofon

Ostrava

Se sběrateli Lukášem a Lucií Fajtlovými si povídala o RETRO expozici v  Ostravském muzeu hraček redaktorka Dagmar Misařová.

Více z pořadu