Odpolední interview

Historie Základní umělecké školy v Opavě se začala psát přesně před 100 lety

Odpolední interview

Historie Základní umělecké školy v Opavě se začala psát přesně před 100 lety
Housle

Ostrava

Chodby základních uměleckých škol jsou plné zvuků. A nejinak tomu je i v Opavě. Tamní ZUŠ oslavila 1. května přesně 100 let svého trvání a tak její žáci a pedagogové mají tento rok opravdu bohatý na nejrůznější slavností koncerty a další události.
Romana Kubicová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají