Odpolední interview

Fresky, které podávají zprávu o konci světa, najdete ve Švédské kapli v Opavě

Odpolední interview

Fresky, které podávají zprávu o konci světa, najdete ve Švédské kapli v Opavě
kaple v Opavě-Kateřinkách

Ostrava

Pokud se dostanete na prohlídku unikátní osmiboké kaple v Opavě-Kateřinkách, které se říká Švédská, pořádně se uvnitř rozhlédněte. Stěny totiž pokrývají fragmenty fresek, které znázorňují konec světa.
Petra Štrymplová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají