Odpolední host

Co se právě teď děje nad našimi hlavami v blízkém i vzdáleném vesmíru

Odpolední host

Co se právě teď děje nad našimi hlavami v blízkém i vzdáleném vesmíru
studio Český rozhlas Dvojka, mikrofon

České Budějovice

To nejen dobře ví, ale také o tom umí poutavě vyprávět ředitelka Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích Jana Tichá.

Ostatní také poslouchají