Od Pradědu na Hanou

Véska byla postavena na staré formanské cestě do Slezska

Od Pradědu na Hanou

Véska byla postavena na staré formanské cestě do Slezska
Kaple sv. Petra a Pavla vysvěcená v roce 1829

Olomouc

Obec Véska je dnes součástí nedalekých Dolan. Obec však byla po většinu času menší osadou položenou na svazích Nízkého Jeseníku nad rovinami Hornomoravského úvalu. Její průměrná nadmořská výška sice dosahuje jen asi 360 metrů, přesto je zejména horní část katastru považována už za oblast spíše horskou.
Miroslav Kobza

Více z pořadu