O Roma vakeren

Pokud umíte romsky a chcete v tomto jazyce napsat text nebo natočit video, přihlaste se do soutěže Romano suno

O Roma vakeren

Pokud umíte romsky a chcete v tomto jazyce napsat text nebo natočit video, přihlaste se do soutěže Romano suno
Máte problémy s psaním i/y?

Radiožurnál

Zasoupeřit si ve znalostech romštiny v psaném i mluveném projevu – to opět letos umožňuje soutěž Romano suno / Romský sen, kterou už od roku 1996 pořádá organizace Nová škola. Pro letošek porotci vybrali témata k zamyšlení – zajímá je například, co si děti i dospělí myslí o tom, co bude po smrti anebo o soužití stejnopohlavních párů. Podrobnosti má Jana Šustová.
Jana Šustová