O původu příjmení

Sváček

O původu příjmení

Sváček
O původu příjmení

Dvojka

Příjmení Sváček vzniklo jako zdrobnělina z apelativa svak, tj. „příbuzný“, „švagr“ nebo „zeť“. Též mohlo být odvozeno z rodných jmen jako Svatoslav, Svatomír apod. V současnosti ho nosí 520 obyvatel.