O původu příjmení

Posselt

O původu příjmení

Posselt
O původu příjmení

Dvojka

Příjmení Posselt je nejčastější v Jablonci nad Nisou, celkem u nás žije 180 jeho nositelů. Josef Beneš jej vykládal ze starého německého apelativa bôze, tj. „chlapec“, se zdrobňující příponou -l a se sekundárním -t. Máte i české příjmení Chlapeček.