O původu příjmení

Janočko

O původu příjmení

Janočko
O původu příjmení

Dvojka

Příjmení Janočko je patrně původem slovenské, příponou -ko se tu tvořila patronymická jména (tedy odvozená ze jména otce), v tomto případě byl jako Janočko označen syn Jana, respektive zdrobněle Janka. Stejně utvořená byla i příjmení jako Tomečko, Šimočko, Vojtičko aj. V ČR nosí příjmení Janočko/Janočková 108 osob.