O původu příjmení

Burgtdhart

O původu příjmení

Burgtdhart
O původu příjmení

Dvojka

Příjmení Burgtdhart vzniklo z německého rodného jména Burghard, které se vykládá z burg („hrad“) a hart („tvrdý“). Nacházíme celou řadu pravopisných variant a zkomolení tohoto příjmení, formu Burgtdhart evidence obyvatelstva ČR nezachycuje, patrně již nežije žádný její nositel.