Noční Mikrofórum

Host: Petr Blažek, historik

Noční Mikrofórum

Host: Petr Blažek, historik
Noční Mikrofórum

Dvojka

Co ho přivedlo ke studiu dějin 20. století? Čím vším se zabývá v Ústavu pro studium totalitních režimů? A které osobnosti pokládá za největší hrdiny našich novodobých dějin? Moderuje Marie Retková.
Marie Retková