Noční Mikrofórum

Host: Magdaléna Mézlová, řezbářka a sochařka

Noční Mikrofórum

Host: Magdaléna Mézlová, řezbářka a sochařka
Noční Mikrofórum

Dvojka

Osobnosti si zvou osobnosti. Moderuje Jana Rychterová.
Jana Rychterová