Noční Mikrofórum

Host: archeolog Petr Drda

Noční Mikrofórum

Host: archeolog Petr Drda
Noční Mikrofórum

Dvojka

Archeolog Petr Drda je specialista na keltské osídlení našeho území. Odkud k nám Keltové přišli a kam odešli? Jaké památky a jaký genetický odkaz tu zanechali?

Ostatní také poslouchají