Neděle Marie Tomsové

Maminka Marie Tomsové si hospic pochvaluje

Neděle Marie Tomsové

Maminka Marie Tomsové si hospic pochvaluje
ruka, ruce, pomoc, seniorka, senior, matka, dlaň

Pardubice

Moderátorka Marie Tomsová má maminku v chrudimském hospicu.
Marie Tomsová