Názory a argumenty

Ve svátečních dnech se podíváme na svět kolem nás jinak než v pracovní dny. Na Bílou sobotu zařazujeme padesátiminutovou pestrou směs zamyšlení, fejetonů, poznámek, úvah, nálad a upomínek na Velikonoce. Moderuje Karel Sedláček.

Názory a argumenty

Ve svátečních dnech se podíváme na svět kolem nás jinak než v pracovní dny. Na Bílou sobotu zařazujeme padesátiminutovou pestrou směs zamyšlení, fejetonů, poznámek, úvah, nálad a upomínek na Velikonoce. Moderuje Karel Sedláček.
Názory a argumenty

Plus