Názory a argumenty

Petr Šabata: Běží veřejná debata o novém učivu na základních školách, ale problém je jinde

Názory a argumenty

Petr Šabata: Běží veřejná debata o novém učivu na základních školách, ale problém je jinde
Školáci

Plus

Právě probíhající veřejná debata o proměně učiva, jeho provzdušnění a přiblížení životu vypadá jako pěkný příklad, že věci ve školství jdou nyní správným směrem. Bohužel, není tomu tak.
Petr Šabata

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Právě probíhající veřejná debata o proměně učiva, jeho provzdušnění a přiblížení životu vypadá jako pěkný příklad, že věci ve školství jdou nyní správným směrem. Bohužel není tomu tak. Změnu v tzv. rámcových vzdělávacích programech, která na místo memorování přinese důraz na dovednosti a schopnosti, mohou začít školy zavádět dobrovolně od září 2025 a povinná bude od září 2027. To znamená, že Ministerstvo školství má oproti plánu dva roky zpoždění anebo ještě víc, což je velmi mrzuté, protože reforma má podle strategie vzdělávání 20 30 +, k níž se vláda přihlásila v programovém prohlášení, vedle změny učiva i druhý klíčový cíl snížit velké nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Takže každý odklad znamená, že 1000 dětí i nadále na takové vzdělávání nedosáhnou s dopadem na jejich životní šance i společnost. Kritici právě probíhající veřejné debaty upozorňuji, že je na ní málo času. Končí 31. května a nemůže přinést velké výsledky. Ale největší problém změny je ještě někde jinde. Pro ČRo Plus na něj upozornila analytička Lucie Slejšková z organizace pro informace ve vzdělávání EDUin, když připomněla minulou nepovedenou reformu. Před 20 lety jsme udělali chybu, že jsme školám daly dokument a domnívali se jeden člověk namotivuje všechny ostatní a naučí je s novým vzdělávacím plánem pracovat. Ukázalo se, že to není pravda a my dnes učitele možná znovu trochu opomíjíme. Konec citátu. Ještě šířeji upozornil na stejný problém expert z pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Dominik Dvořák na národním Konventu o vzdělávání v Senátu. Ve vystoupení vstřícném přítomnému ministru školství Dvořák analyticky a na příkladech rozebral, v čem spočívá nebezpečí. Dokument je dobrý, jen jestli bude ve školách fungovat, řekl a popsal zkušenosti 1. 2 škol, které se pokoušejí s novým zadáním pracovat. Jsou víc zmatené, než jsme čekali, uvedl. Přitom jsou to školy nadstandardně připravené, zkušené a úspěšné a mají podporu z národního pedagogického institutu. Jak to bude vypadat, až to pustíme na 4000 škol, které jsou méně připravené a řeší mnoho jiných praktických problémů, se ptal se Dvořák a dodal zanedbali jsme vytváření sdíleného porozumění. Konec citátu a stejně jako další odborníci upozorňují, že naprosto nezbytné pro úspěch je propojení nových vzdělávacích programů s přípravou učebnic, vzděláváním učitelů a především se změnou přijímacích zkoušek a maturit, které budou výsledky ověřovat. Zásadní proměna učiva, dnes tak důležitá pro úspěšnou budoucnost země, se může opravdu podařit, jen když si jí za svou vezmou učitelé a ředitelé škol. Tedy ti lidé, jimž vláda slíbila ve svém programu hory doly a nesplnil na takřka nic. Lidé, kteří vloni na podzim stávkovali, protože přístup ministerstva považovali za nepřijatelný. Šlo o placení odučených hodin a také kuchařek a uklízeček. Stávkovali, protože byli zoufalí a dočkali se od premiéra komentáře, že nezodpovědně využili složité situace, ve které naše země je. Konec citátu. Z dnešního zpoždění vidíme, že Fialova vláda zanechá své nástupkyni vzdělávání s vnitřním dluhem nejen finanční, ale i věcným. A nejde jen o učivo bez memorování.