Názory a argumenty

Ondřej Vaculík: Betlémský výjev

Názory a argumenty

Ondřej Vaculík: Betlémský výjev
Tři králové

Plus

Betlémský výjev s Ježíškem v jesličkách, Pannou Marií, svatým Josefem a houfcem pastýřů a ovcí můžeme ve vánoční době vidět téměř na každé návsi. Někdy jsou postavy náročně vyřezané i vybarvené, jindy je výjev pojednán spíše symbolicky, třeba ze sena a slámy.  
Ondřej Vaculík

Ostatní také poslouchají