Názory a argumenty

Marek Hudema: Češi a klimatická změna

Názory a argumenty

Marek Hudema: Češi a klimatická změna
Klimatická změna

Plus

Česko je země, kde je představa o ekonomickém blahobytu stále spojena s kouřícími komíny a cokoliv má spojitost se zelenou je tak trochu pochybné. Právě takto lze číst výsledky červencového průzkumu evropského veřejného mínění Eurobarometr zaměřeného na klimatickou změnu.
Marek Hudema

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Česko je země, kde je představa o ekonomickém blahobytu stále spojena s kouřícími komíny a cokoli má spojitost s Alenou, je tak trochu pochybné. Právě takto lze číst výsledky červencového průzkumu evropského veřejného mínění eurobarometr zaměřeného na klimatickou změnu. Češi jsou podle něj poněkud skeptičtí už k samotné klimatické změně, nebo chcete-li ke globálnímu oteplování. Zatímco v EU má změnu klimatu mezi světovými problémy na prvním místě 17 % dotazovaných, u nás to bylo jen devět %. Tento postoj sdílím s většinou východní Evropy. Je to pochopitelné, protože pro nás jako východoevropany je momentálně palčivějším problémem válka na Ukrajině. Co je ale už méně pochopitelné, je to, že zatímco 77 % obyvatel unie vidí změnu klimatu jako velmi vážný problém, u nás si to myslí jen necelá polovina populace. Navíc 39 % obyvatel Česka se domnívá, že naše vláda dělá dost, nebo dokonce až moc pro ochranu klimatu. Je to jen o šest procentních bodů méně než v Německu, kde tamní vláda klade na boj proti globálnímu oteplování mnohem větší důraz a je to o 11 procentních bodů více, než je evropský průměr. Češi se liší od evropského průměru v některých oblastech opravdu mimořádně. Na rozdíl od většiny Evropanů, kteří pod dojmem energetické krize a války na Ukrajině chtějí posílení zelené energetiky, jsou Češi naopak pro přibrždění zelené transformaci a pro větší využívání fosilních paliv, což se bohužel děje v podpoře spalování fosilních paliv. Většina lidí se potím asi představí hlavně uhlí. Jsme přitom jednoznačně unijní šampion. Zřejmě to spojeno s tím, že si u nás větší počet lidí než v mnoha jiných zemích myslí, že náklady na zelenou transformaci budou vyšší než škody z globálního oteplování. Že se u nás zkrátka zelená energetika nevyplatí. Ale toho by se měly bát spíš poláci si jich těžbu uhlí. Český. Problém je jinde. Zřejmě to souvisí s tím, že v myšlení lidí záruku prosperity starý průmysl, ne nějaké novinky. Stále se u nás opakují historky o bývalé prosperitě Československa spojené s průmyslem a myslím si, že mi docela dobře s tzv. montoven. Část politiků nás neustále přesvědčuje, že naší budoucnosti pokračování o výrobě automobilů se spalovacími motory tovární haly. Ostatně v továrních halách se politikům lépe fotografuje než v nějaké nudné kanceláři elektronického start-upy. Jenže svět se mění a kouřící továrny jsou spíš je reliktem minulosti. Čím dřív to pochopíme my, tím lépe pro nás.

Ostatní také poslouchají