Názory a argumenty

Karel Barták: EU nabízí farmářům úlevy. Bude to stačit?

Názory a argumenty

Karel Barták: EU nabízí farmářům úlevy. Bude to stačit?
Protesty zemědělců se ve čtvrtek konají po celé republice

Plus

Farmáři v Evropské unii nebudou už muset předělávat neúrodná pole na louky. Nebudou muset povinně střídat plodiny, ani nebudou nuceni nechávat ležet čtyři procenta orné půdy povinně ladem. Budou moct dál používat pesticidy podle dosavadních pravidel, jejich omezení je odloženo ad acta.
Karel Barták

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Farmáři v EU nebudou už muset předělávat neúrodná pole na louky, nebudou muset povinně střídat plodiny, ani nebudou nuceni nechávat ležet čtyři % orné půdy ladem. Budou moct dál používat pesticidy podle dosavadních pravidel. Jejich omezení je odloženo ad acta. Třetí měsíc trvající vzpoura přináší své ovoce, a to vesměs na úkor plánovaných opatření zacílených na ekologii a ochranu klimatu. Tři měsíce před volbami do Evropského parlamentu unie ustupuje hlučným a mnohdy násilným protestům, které na jedné straně odrážejí rostoucí frustraci zemědělských profesionálů, na druhé se však stávají také výrazem super konzervativních, často populistických politických sil. Nejméně v desítce členských zemí, Česko nevyjímaje. Ministři zemědělství je berou tak vážně, že se v pondělí sjeli do Bruselu na mimořádnou schůzi, se které vzešlo jasné poselství. Rozumíme vám a uděláme všechno pro to, aby byly vaše požadavky uspokojeny a traktory se z ulic evropských měst vrátili na pole. Vedle zmíněných legislativních změn, které ještě podléhají schválení Evropského parlamentu, se ministři podepsali pod návrh Evropské komise, aby se počet kontrol na farmách v EU snížil na polovinu. Mělo by to poněkud odlehčit administrativní zátěž spojenou s čerpáním dotací, která je jediným opravdu plošným společným jmenovatelem farmářských stesků. Sedláci, zvláště ti malí, se doslova hroutí pod požadavky společné zemědělské politiky. Výkazů a hlášení a kontrol neustále přibývá. Je pozoruhodné, že jde o dlouhodobé stesky. Známou písničku, na kterou komise vždy odpovídala stejně obehranou argumentací, že veřejné peníze se v Evropě nesmí jen tak rozhazovat, že kontrola musí být, a to dokonalá. Vždyť to zemědělských dotací byly necelá třetina evropského rozpočtu, přes 300 miliard eur na sedm let. Vždycky se najdou filuto b, kteří podvádějí v počtu krav nebo v počtu ha. Nedá se tedy nic dělat. No a pak stačí, aby traktory vyjely ve správnou chvíli do center hlavních měst pod několika demagogickými transparenty, aby se část protestujících nechala využít krajní pravicí. A najednou to jde. Nejen méně kontrol a méně zelené transformace, ale i takové věci jako zavedení brzd a výjimek pro případ, že by evropským farmářům hodně vadily laciná ukrajinská vejce, cukr nebo kuřata, na která se nebude vztahovat volný obchod blahosklonně a správně zavedený jako gesto vůči napadené zemi. Společná zemědělská politika je jednou z nejvíce integrovaných a nejpropracovanějších oblastí působnosti unie. Její páteří jsou dotace, převážně tzv. přímé platby. Zjednodušeně se dá říct, že v klíčových segmentech výroby potravin čerpají evropští farmáři od Portugalska po Estonsko stejné dotace za rovných podmínek a nemají nárok na další podporu ze strany národních vlád, která by narušila férové podmínky na trhu. To, co se dnes děje, potvrzuje slabiny tohoto poněkud archaický a systému. Ale i to, že zatím nikdo nevymyslel nic lepšího, potvrzuje i to, že farmáři, ačkoli představují necelá tři % evropských voličů, mají daleko větší vliv a nikdo si nechce znepřátelit. Jejich frustrace má rozmanité důvody a může být pravá nebo falešná. Ale je to skutečná síla. Zatím není jasné, zda její pondělní ústupky budou stačit.