Názory a argumenty

Eva Svobodová: Sucho ve Francii

Názory a argumenty

Eva Svobodová: Sucho ve Francii
Předmětem sporu mezi částí veřejnosti a zemědělci se staly takzvané méga-bassines – obří betonové nádrže na vodu

Plus

Francouzskou společenskou debatu už několik měsíců okupuje připravovaná důchodová reforma. Za ní se ale pomalu line další dlouhodobý problém – je jím nedostatek vody. Už teď na sklonku zimy je jasné, že Francii čeká v létě extrémní sucho. Možná ještě mnohem horší, než jaké země zažila minulý rok.
Eva Svobodová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Francouzskou společenskou debatu už několik měsíců okupuje připravovaná důchodová reforma. Za ní se ale pomalu line další dlouhodobý problém její nedostatek vody. Už teď na sklonku zimy jasné, že Francii čeká extrémní sucho. Možná ještě horší, než jaké země zažila minulý rok. Pro hladinu podzemní vody jsou totiž zásadní podzimní a zimní deště. Podzim ale co do srážek příliš štědrý nebyl. Na přelomu ledna a února pak 32 dní nepršelo, což je nejdelší období bez zimního deště od roku 1959, kdy začal tento typ měření srážek. V posledních dnech sice přišli dlouho očekávané deště, ty však už patrně klesající hladiny podzemních vod nedoplní. Koncem zimy se totiž příroda začne probouzet a kořeny vegetace tím pádem zachytí jarní deště dřív, než stačí prosáknout do spodních vod. Přílišné srážky během suchého letního období, kdy krajina není schopná vodu zadržet, pak můžu spíš způsobit záplavy. Nedostatek deštivých dní je podle meteorologů částečně zapříčiněn klimatickou změnou. V letních měsících lze navíc očekávat vysoké teploty, které problém nedostatku vody ještě akcelerují. Restrikce užívání vody, které řada francouzských regionů zažila během minulého léta, byly na čtyři francouzské regiony uvalené už v polovině února. K prvnímu březnu je hladina podzemních vod v 80 % departmentů pod očekávanou normou. Bezprecedentní na celé situaci je, že sucho se týká téměř celé Francie. Nedostatek vody typický pro jižní oblasti se teď dotýká téměř celé země. Francie se zdá být vývojem posledních let zaskočena. Podle francouzské vodohospodářské společnosti Veolia je ve Francii znovu využíváno jen jedno % odpadních vod, na rozdíl od Španělska se 14 % a Itálie z osmi. Ačkoli velká část společnosti upíná své naděje právě tímto směrem. Podle Julínka, výzkumné pracovnice v oblasti úpravy vody, samotné opětovné využívání odpadních vod nemůže být jediným řešením globálního sucha, byť Francie své vodohospodářství bude muset změnit znovu. Použití vody bude mít smysl pouze v rámci širší transformace. Na konci března má vláda představit plán pro vodu. Charakter problému bude o to více svádět k představě technokratického řešení, které může jednoduše vymyslet tým expertů. V tomto směru ale ve Francii existuje celá řada rozdílných zájmů a aktérů. Nejedná se ani tolik o majitele soukromých bazénů, kteří si letos vodních radovánek patrně moc neužijí. Předmětem sporu mezi částí veřejnosti a zemědělci se staly tzv. Mega Bass. I na obří betonové nádrže na vodu v rozloze několika ha, které mají sloužit k udržitelnému zavlažování v době klimatické změny. Podle odpůrců ale nečerpají zásoby jen z dešťové vody, ale během zimních měsíců také z podzemních vod nebo z řek. Místo toho, aby se voda vsakovala do krajiny nebo odtékala do vysychajících vodních toků, koncentruje se v betonových nádržích, kde degraduje na 100. Je to vodu, která se navíc v létě vypařuje. Betonové nádrže uprostřed rozsáhlých lánů navíc podle odpůrců nemotivují zemědělce k transformaci zemědělství, bez níž se celkové řešení nedostatku vody neobejde. Demonstrace, která se měla proti obřím nádržím konat 25. března, byla zakázaná. Státní zástupkyni své rozhodnutí odůvodnila historií vážných narušení veřejného pořádku zaznamenaných během předchozích demonstrací, které vedly i ke snaze nádrže vypustit už teď na sklonku zimy. Je jasné, že o vodu se v budoucnu ve Francii povede tvrdý politický boj.

Ostatní také poslouchají