Názory a argumenty

Daniel Kroupa: Povinná vojenská služba

Názory a argumenty

Daniel Kroupa: Povinná vojenská služba
Čeští vojáci

Plus

Když v únoru letošního roku vystoupil náčelník generálního štábu Karel Řehka s opatrným upozorněním, že se zrušením povinné vojenské služby byly zrušeny i odvody, což znesnadňuje generování potřebných záloh, setkal se s řadou negativních ohlasů. Pobouření některých opozičních politiků vyvolalo zejména jeho vyjádření, že je třeba zvažovat nějakou formu povinné či dobrovolné služby.
Daniel Kroupa

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Když v únoru letošního roku vystoupil náčelník generálního štábu Karel Řehka s opatrným upozorněním, že se zrušením povinné vojenské služby byly zrušeny i odvody, což znesnadňuje generování potřebných záloh. Setkal se s řadou negativních ohlasů. Pobouření některých opozičních politiků vyvolalo zejména jeho vyjádření, že třeba zvažovat nějakou formu povinné či dobrovolné služby. Jakoby se z veřejného povědomí vytratilo, že zrušením povinné vojenské služby nebyla zrušena branná povinnost. Skutečnost, že nárok užívat si ve svobodě blahobytu je vyvážen povinností bránit svou vlast a způsob života v ní si dnes příliš velká část populace jaksi nepřipouští. Zhoršující se bezpečnostní situace v Evropě vyvolaná ruskou agresí vůči Ukrajině a nároky Ruska na znovu ovládnutí teritoria bývalého socialistického tábora, nám nutnost posílení naší armády opět postavilo před oči. O povinné vojenské službě se nyní diskutuje nejen u nás, ale i v dalších evropských zemích včetně Francie a Německa. Lotyši a Švédové již tuto povinnost zavedli. Britský premiér Rishi Sunak, který v květnu vyhlásil termín voleb jako jeden z klíčových bodů volebního programu konzervativní strany, představil požadavek na zavedení povinné vojenské služby. Čím to, že u nás je toto téma téměř tabu? Opravdu jsme se jako národ nedokázali poučit z historie? Vždyť podobné věci řešili lidé už od pradávna v antice. Slavný aténský politik Petr Nykles ve své řeči napadl i my v Peloponés, kde válce o sparťanech říká, že cituji při výchově snaží se o ni dojíti možnosti lopotným čepováním hned od mlada. My sice žijeme nespoutaně, ale s nemenší odvahou se ubíráme do zápasu podnikaných s rovnými stěnami. Konec citátu. Znělo to trochu jako chvástání, protože jak víme, demokratické Atény v této válce prohráli. Tehdy ovšem jim bylo jasné, že bránit svou vlast je hlavní občanskou povinností. Dnes si to zejména mladí lidé neuvědomují. Součástí povinné vojenské služby v demokratickém Československu byl nejen výcvik v dovednostech potřebných pro válku, ale i výchova a vzdělávání branců k vlastenectví, k řádnému životu. Můj otec si občas pochvaloval, jak se teprve na vojně naučil skládat svoje šaty, pečovat o své věci a dodržovat denní řád. Komunisté využívali tuto službu zejména k ideologické indoktrinaci. V demokratických státech by tato služba měla přispívat ke vzdělávání, k demokratickému občanství, založenému nikoli na stranických ideologií, ale na platných ústavních hodnotách apod.. Britský premiér zdůvodňuje svůj záměr cituji občanství s sebou nese povinnosti i práva. Být Britem znamená víc než jen stát ve frontě u pasové kontroly. Konec citátu. Pravda, v Británii nejspíš. Povinnou vojenskou službu v dohledné době nezavedou, protože Rishi Sunak se svými konzervativci pravděpodobně volby prohraje, a protože jeho země již dnes disponuje jednou z největších armád v Evropě a občané se necítí být ohroženi. Mohou si tedy dovolit žít nespoutaně jako kdysi Atéňané. My Češi jsme na tom opačně a měli bychom se tedy na tuto alternativu začít připravovat, pokud nám osud naší vlasti není už zcela lhostejný.

Ostatní také poslouchají

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu