Návštěva

Vinice v Podkrkonoší!? Kamarádi farmáři sklízí „Víno z ráje“ na slunné stráni v Radimi na Jičínsku

Návštěva

Vinice v Podkrkonoší!? Kamarádi farmáři sklízí „Víno z ráje“ na slunné stráni v Radimi na Jičínsku
Z první úrody

Hradec Králové

Představíme vám kamarády, farmáře a třetím rokem i vinaře, Petra Mráze a Vratislava Kříže, kteří hospodaří na Jičínsku a v Radimi. Čeká vás překvapení v podobě vinice v Podkrkonoší, zastavíme se na svahu vrchu Zebín, kde dobytčata spásají porost, ale nahlédneme i do dílny, kde šikovný mistr Jiří Musil společně se svými mladými učni vrací do života vysloužilé traktory a další techniku. 
Vladislava Wildová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají