Návštěva

Petr Macl, terénní pracovník Domu Matky Terezy Oblastní charity Hradec Králové

Návštěva

Petr Macl, terénní pracovník Domu Matky Terezy Oblastní charity Hradec Králové
Na návštěvě

Hradec Králové

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají