Návraty do minulosti

Rožmberská hrobka byla uzavřena po smrti posledního potomka rodu Petra Voka. Zahalují ji mnohá tajemství

Návraty do minulosti

Rožmberská hrobka byla uzavřena po smrti posledního potomka rodu Petra Voka. Zahalují ji mnohá tajemství
Vyšebrodský oltář, pod nímž se v této části presbytáře nachází hrobka rodu Rožmberků

Rádio vašeho kraje

Rožmberská hrobka je součástí kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyšebrodském klášteře a Vok I. z Rožmberka ji založil jako rodovou nekropoli.
Jitka Škápíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti, významné události, osobnosti a vynálezy naší historie.

  • Rožmberská hrobka. Rožmberská hrobka je součástí kostela nanebevzetí Panny Marie ve vyšebrodském klášteře a Vok první z Rožmberka ji založil jako rodovou na Akropoli. Od 13. do 17. století zde bylo pohřbeno 10 generací jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů, na čtyři desítky osob. Když byl do hrobky uložen k věčnému spánku poslední mužský potomek domu Petr Vok z Rožmberka, byla hrobka uzavřena. Petr Vok si to prý vymínil, aby nevyšlo najevo, že předtím prý vybral z krypty drahocennosti svých předků. Hrobku zahalují mnohá další tajemství. Podle kronikáře Bohuslava Balvína tvoří místo posledního odpočinku Rožmberků obrovský sál, v němž zesnulý členové neleží v rakvích, ale sedí v křeslech kolem velkého stolu.

  • V jakoby panovaly i po smrti.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu