Návraty do minulosti

Rovnocenné volební právo získaly ženy až ve svobodném Československu roku 1919

Návraty do minulosti

Rovnocenné volební právo získaly ženy až ve svobodném Československu roku 1919
Začalo druhé kolo voleb do Senátu

Rádio vašeho kraje

Dnes je nemyslitelné, že by ženy nemohly chodit k volbám. Když se však ohlédneme do historie, je to novinka relativně nedávná.
Marek Mojžíšek

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti, významné události, osobnosti a vynálezy naší historie. Volební právo pro ženy.

  • Dnes je nemyslitelné, že by ženy nemohly chodit k volbám. Když se však ohlédneme do historie, je to novinka relativně nedávná. První zemí, která ženám přiznala právo volit, byl roku 1893 Nový Zéland. Tou dobou si o cestě k volebním urnám mohly ženy v Česku nechat jen zdát. Tedy až na několik výjimek. Za Rakouska-Uherska mohli svou vůli ve volbách do Říšské rady vyjádřit například bohaté ženy pocházející z velkostatkářské kurie, avšak pouze prostřednictvím plnomocník a vznikaly petice za zrovnoprávnění. Byl ustaven výbor pro volební právo žen. V roce 1907 však vešla v platnost volební reforma, která voličky vůbec nebrala v potaz. Mezeru v novém zákoně objevila Františka Plamínková. Nepovoloval sice, že nám aktivně ani pasivně volit, neříkal ale nic o tom, že nemohou být voleny. Roku 908 tedy kandidovalo několik žen, ale první českou poslankyní se stala Božena Viková Kunětická až po čtyři roky později. I přesto jí byl přístup do PS znemožněn. Rovnocenné volební právo získaly ženy až ve svobodném Československu roku 919 a o rok později bylo ukotveno v ústavě.

  • Návraty do minulosti s Vojtou Kotkem.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají