Návraty do minulosti

Nejvhodnějším místem pro vybudování Zoo Praha měl být vltavský ostrov Štvanice

Návraty do minulosti

Nejvhodnějším místem pro vybudování Zoo Praha měl být vltavský ostrov Štvanice
Antonio, želva sloní pinzónská ze Zoo Praha

Rádio vašeho kraje

Historie Zoo Praha sahá až do roku 1881, kdy v novinách vyšla výzva hraběte Sweerts-Sporka k zřízení zoologické zahrady, a to u příležitosti sňatku korunního prince Rudolfa a belgické princezny Štěpánky.
Jitka Škápíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti, významné události, osobnosti a vynálezy naší historie.

  • Pražská zoo. Historie zoo Praha sahá až do roku 1881, kdy v novinách vyšla výzva hraběte z verzí Šporka k zřízení zoologické zahrady, a to u příležitosti sňatku korunního prince Rudolfa a belgické princezny Štěpánky. O 10 let později byl založen výbor k ustavení zoologické zahrady v Královské oboře. Jedním z následně navrhovaných míst byla také zahrada Kinských na Smíchově. Ze všech těchto plánů ale vždy sešlo. Na počátku 20. století se přípravou zřízení zoologické zahrady začal zabývat přírodovědec prof. Jiří Janda. Ten za nejvhodnější místo vybral vltavský ostrov Štvanice. Obrat nastal ve chvíli, kdy velkostatkář Alois Svoboda daroval městu pozemky v Troji s podmínkou, že zoologická zahrada má být vybudována na nich. V roce 1926 se konala ustavující schůze hospodářského, nákupního a stavebního družstva a Jiří Janda se stal jeho předsedou. Životní sen prof. Jandy se splnil 28. září 931, kdy byla zoologická zahrada otevřena pro veřejnost a on se stal jejím prvním ředitelem.

  • Návraty do minulosti s Vojtou Kotkem.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají