Návraty do minulosti

Nacisté Terezín prezentovali jako město, které Židům věnovali. Ve skutečnosti bylo přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů

Návraty do minulosti

Nacisté Terezín prezentovali jako město, které Židům věnovali. Ve skutečnosti bylo přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů
Památník Terezín

Rádio vašeho kraje

Město Terezín založila na konci 18. století jako vojenskou pevnost císařovna Marie Terezie. Původně mělo sloužit jako obrana proti Pruské armádě, dnes je známé především jako tragický symbol utrpení desetitisíců nevinných lidí.
Marek Mojžíšek

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti, významné události, osobnosti a vynálezy naší historie.

  • Terezín město Terezín založil a na konci 18. století jako vojenskou pevnost císařovna Marie Terezie. Původně mělo sloužit jako obrana proti ruské armádě. Dnes je známé především jako tragický symbol utrpení desetitisíců nevinných lidí.

  • Pevnost, dodnes obklopená masivními Valy, se skládá ze dvou částí hlavní a Malé pevnosti. Malá pevnost už od svého založení sloužila jako vojenská trestnice. I za první světové války si tu odpykávali trest 1000 politických vězňů a válečných zajatců. Roku 1941 vzniklo v Terezíně, kde to, kam byly postupně deportováni občané židovského původu, jako první dorazil o tzv. aut komando složené z 342 mladých mužů řemeslníků. Měli za úkol připravit kasárny na příchod velkého počtu lidí. Nacisté Terezín prezentovali jako město, které Židům věnovali. Ve skutečnosti však bylo jen přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů. Terezínským ghettem prošlo mimo jiné mnoho osobností české kultury, například Karel Anderle nebo Karel Poláček. Po osvobození zde vznikl Památník Terezín, fungující dodnes.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají