Návraty do minulosti

Na Jubilejní zemské výstavě nechyběl americký bar s černošskou obsluhou či turecká kavárna. Vrcholem byla Křižíkova fontána

Návraty do minulosti

Na Jubilejní zemské výstavě nechyběl americký bar s černošskou obsluhou či turecká kavárna. Vrcholem byla Křižíkova fontána
Sloni jsou v Kambodži

Rádio vašeho kraje

Sté výročí první průmyslové výstavy oslavila Praha roku 1891 velkolepou Jubilejní zemskou výstavou. Byla tehdy projevem sebevědomí a úspěchu emancipujícího se českého národa. Při její přípravě se uvažovalo o několika lokalitách, nakonec ale výbor rozhodl o výstavbě nového areálu na rozhraní Holešovic a Bubenče.
Marek Mojžíšek

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti. Významné události, osobnosti a vynálezy naší historie Jubilejní zemská výstava.

  • 100. výročí první průmyslové výstavy oslovila Praha roku 1891 velkolepou Jubilejní zemskou výstavou. Byla tehdy projevem sebevědomí a úspěchu emancipující ho se českého národa. Při její přípravě se uvažovalo o několika lokalitách, nakonec ale výbor rozhodl o výstavbě nového areálu na rozhraní Holešovic.

  • A Bubenče. Stavba byla zahájena na jaře roku 1890. V září ale postihla Prahu povodeň, která zatopila staveniště a způsobila pád Průmyslového paláce, který byl první montovanou ocelovou konstrukcí kombinovanou se sklem v českých zemích. Vše se ale podařilo včas dokončit. Výstava byla přehlídkou zemědělství, průmyslu, ale i společenského života. Nechyběl ani americký bar s černošskou obsluhou či Turecká kavárna.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají