Návraty do minulosti

Kaple svatého Kříže na Karlštejně se pro prostý lid stala 13. komnatou. Vstup byl možný jen s povolením zemského sněmu

Návraty do minulosti

Kaple svatého Kříže na Karlštejně se pro prostý lid stala 13. komnatou. Vstup byl možný jen s povolením zemského sněmu
Kaple svatého Kříže

Rádio vašeho kraje

Hrad Karlštejn byl založen roku 1348 jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a později i říšských korunovačních klenotů. Od roku 1355 zde pobýval císař Karel IV. a osobně dohlížel na stavbu, na výzdobu sálů a hradních kaplí.
Jitka Škápíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti, významné události, osobnosti a vynálezy naší historie.

  • Karlštejn Hrad Karlštejn byl založen roku 1348 jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a později i říšských korunovačních klenotů. Od roku 1355 zde pobýval císař Karel IV. a osobně dohlížel na stavbu, na výzdobu sálů a hradních kaplí. Ta nejslavnější kaple svatého Kříže je ve velké věži a návštěvníci v ní mohou obdivovat galerii světců a proroků od mistra toho Dorka. Do kaple, ve které byly uloženy i korunovační klenoty, se smělo vstoupit jen s povolením zemského sněmu. Tak není divu, že pro prostý lid se stala tato kaple jakousi 13. komnatou. A odtud také pramení z myšlenka o tom, že na hrad Karlštejn nesměli vstoupit ženy. Karel IV. se v zakládající listině Hradu vyjádřil takto tímto listem na věčné časy zapovídáme, aby žádný ve věži zámku Karlštejna, na které už předpovědi kaple jest ustavena s ženou s pátí nebo ležeti směru.

  • Pokud jde o ženy, Karlštejn měl svou takřka kuriozit. Místní šachtic koupání byla již žena purkrabího Kateřina z Komárova. Když byl její muž služebně na Karlštejně, on doma mučila a vraždila služebnictvo, za což byla v roce 1543 uvězněna ve věži Mihulka na Pražském hradě a odsouzena k trestu smrti.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají