Návraty do minulosti

Chrám svatého Víta je jedním ze symbolů české státnosti. Stavěl se několik století

Návraty do minulosti

Chrám svatého Víta je jedním ze symbolů české státnosti. Stavěl se několik století
Chrám svatého Víta z nezvyklého úhlu pohledu, z produkčních zahrad Hradu

Rádio vašeho kraje

V místech, kde se dnes vypínají k nebi věže svatovítské katedrály, stála první církevní stavba už v 10. století.
Jan Herget

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti, významné události, osobnosti a vynálezy naší historie.

  • Chrám svatého Víta.

  • V místech, kde se dnes vypínají k nebi věže svatovítské katedrály, stála první církevní stavba už v 10. století. Kolem roku 925 založil kníže Václav v opevněném pražském Hradišti před románskou rotundu, kterou po roce 1060 nahradila trojlodní bazilika se dvěma věžemi. 21. listopadu 1344 byl pak položen základní kámen ke gotické katedrále, která je plným názvem zasvěcena svatému Vítu, Václavu a Vojtěchovi. Jejími prvními staviteli byli Matyáš za rasu a později Petr Parléřova, kteří postavili chór s věncem kaplí, svatováclavskou kapli, zlatou bránu a spodní část velké jižní věže. V roce 1419 se však práci kvůli husitským válkám zastavili a na smysluplné pokračování si musela katedrála počkat až do závěru 19. století. Západní část a dvě vstupní věže jsou proto postaveny v novogotickém stylu. Katedrála byla slavnostně vysvěcena až roku 1929 a v pozdějších letech se ještě dokončovali interiéry. Chrám svatého Víta je jedním ze symbolů české státnosti. V jeho útrobách jsou uloženy ostatky našich významných panovníků a také korunovační klenoty.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu