Návraty do minulosti

Bitva u Domažlic: Píseň Ktož sú boží bojovníci způsobila potupný útěk křižáků, kardinál dokonce ztratil svůj kardinálský klobouk

Návraty do minulosti

Bitva u Domažlic: Píseň Ktož sú boží bojovníci způsobila potupný útěk křižáků, kardinál dokonce ztratil svůj kardinálský klobouk
Domažlice

Rádio vašeho kraje

Křižácké výpravy na naše území měly za cíl „navrátit kacířské Čechy zpět do lůna církve“. V pořadí čtvrtá výprava ve znamení kříže vyvrcholila v roce 1431. 
Jitka Škápíková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají