Náš host

Raná péče je velmi potřebnou terénní službou

Náš host

Raná péče je velmi potřebnou terénní službou
Marie Prchalová a Lenka Šestáková

Plzeň

Týden rané péče je osvětovou akcí, letos se zaměřuje hlavně na publicitu mezi pediatry. Kdo může ranou péči využít? Jak je služba hrazena?
Stanislav Jurík

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Po celém Česku právě probíhá týden rané péče. U této příležitosti jsme pozvali dnes jako hosty do studia Marii Prchalovou a Lenku Šestákovou, poradkyně rané péče z rané péče kuk. Zapsaný ústav. Dámy, vítejte, dobrý den. Dobrý den.

  • Já se zeptám na ten kluk. To musím, protože kluk mi vrtá hlavou, co jsem ten spis viděl.

  • Tak kuk vlastně jsme vymýšleli v souvislosti s naší cílovou skupinou, prostě s rodinami, pro které mají vlastně děti se zrakovým, případně kombinovaným postižením. Takže kuk, protože se zaměřujeme hlavně na zrak.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají