Náš host

Mobilní hospic v Chebu slaví 10 let poskytování služeb nevyléčitelně nemocným

Náš host

Mobilní hospic v Chebu slaví 10 let poskytování služeb nevyléčitelně nemocným
Domácí hospic, seniorka, pečovatelka, ošetřovatelka, umírání, terminální fáze, ilustrační foto

Plzeň

Hospic sv. Jiří v Chebu letos v únoru oslaví 10. výročí poskytování svých služeb. Za tuto dobu poskytl podporu a pomoc téměř tisícovce rodin z celého Karlovarského kraje.
Andrea Vajnar, Tereza Švecová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Děkuji za slovo a přeji krásné dobré dopoledne. Dnešní téma možná není úplně veselé, ale určitě se dotýká nebo jednou bude dotýkat úplně každého z nás. Naším hostem je totiž Alena Votavová, ředitelka hospice svatého Jiří v Chebu, který v těchto dnech slaví 10 let od svého založení. A také zdravotní sestra Blanka Jirásková. Dobré dopoledne.

  • Dobré dopoledne. Dobrý den. Tak já se zeptám, kdy přesně hospic vznikl a z jakých okolností? Tak hospic svatého Jiří, jím obecně prospěšná společnost začala poskytovat své služby v únoru roku 2014, ale navázali jsme na občanské sdružení, které založil pan doktor Cabadaj a které mělo za cíl konat různé osvětové akce, je založit lůžkový hospic a postupně se to ale přetransformovalo, protože byla větší poptávka právě poskytovat služby mobilního hospice opravdu byl větší zájem o to, aby tedy ti lidé mohli odcházet domů a aby se nemuseli nikam přesouvat.

  • Ten trend už takový byl i právě v tom roce 2014. Pomalu se začaly rozjíždět mobilní hospice napříč celou republikou.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají