Náš host

Dnešním dětem ubývá fantazie, říká výtvarnice Jana Vacková

Náš host

Dnešním dětem ubývá fantazie, říká výtvarnice Jana Vacková
Výtvarnice Jana Vacková

Plzeň

Celý život učí děti ve výtvarném oboru v jedné z plzeňských ZUŠ. Momentálně se zabývá i kolážemi a natáčením filmových medailonků významných výtvarníků.
Stanislav Jurík

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Už je 10 hodin a 11 minut. Vítáme dnešního dopoledního hosta a tím i plzeňská výtvarnice Jana Vacková. Dobré dopoledne.

  • Dobrý den.

  • Uvedl jsem plzeňskou výtvarnice. Ale kdybych tady měl přečíst jenom ty čtyři řádky, co všechno děláte? Ale my se k tomu postupně vlastně dostaneme. Nebudeme číst curriculum vitae tady začátku rozhovoru. Zeptám se nejdřív na pedagogickou činnost, protože dlouho se věnujete tomu, že vychováváte malé výtvarníky od těch úplně nejmenších až po ty, řekněme skoro adolescenty. Můžu to tak říct?

Ostatní také poslouchají